Ημέρα 7 Ιανουαρίου 2024

Τι είναι το Minecraft ;

Το Minecraft είναι ένα παιχνίδι (block-building sandbox) χωρίς καθορισμένους κανόνες, στο οποίο μπορείτε να χτίσετε οτιδήποτε φαντάζεστε. Ξεκινάτε στην πρώτη διάσταση, τον Επάνω Κόσμο (Overworld), όπου μπορεί να βρεθείτε σε ένα από αρκετά διαφορετικά περιβάλλοντα (ή βιοσυστήματα – biomes): τον…